Strokovna dejavnost

DALIBOR TODOROVIČ
Dalibor Todorović, prof.šp.vzg., profesionalni osebni in kondicijski trener

"Kot strokovnjak na kompleksnem področju gibanja se skozi znanje in izkušnje še kako zavedam pomena multidisciplinarnosti in povezovanja. Zato sem tudi član večih strokovnih timov, saj sem mnenja, da ta način zagotavlja optimalnejši vpliv kot posledično tudi rezultat. Sodelovanje z Atletskim društvom Olimpik tako vsem skupaj predstavlja korak več k zagotavljanju skupnih uspehov trenerjev in športnikov. Hkrati pa omogoča tudi da delujemo lokalno, medtem ko razmišljamo globalno."

Dalibor Todorović je diplomant Fakultete za šport v Ljubljani. Med samim študijem je pridobival znanja z mnogih področij treniranja, od anatomije, fiziologije, psihologije, medicine športa, osnovne motorike, biomehanike in športne rekreacije do nekaterih športnih disciplin.

Še naprej se stalno izobražuje tako doma kot v tujini in objavlja različne prispevke v povezavi z gibanjem. Dela z ljudmi po poškodbah, vrhunskimi športniki in ostalimi, ki bi radi zgolj ohranili ali pa mogoče dvignili raven psiho-fizične pripravljenosti. Podrobneje raziskuje sodobno obravnavo miofascialnih tkiv in strukturno integracijo, kar s pridom izkorišča za širše razumevanje in obravnavo posameznikovega gibanja. Sodeluje tudi z različnimi strokovnjaki s področja fizioterapije, medicine, psihologije ipd. S tem ustvarja in nudi širok spekter uporabnih znanj, ki koristijo v primerih preprečevanja ali rehabilitacije poškodb, pri doseganju želene telesne teže in/ali izboljšanju gibalne učinkovitosti.

Njegov pristop vam bo pomagal pri razvoju in učinkovitejšemu izkoristku vaših gibalnih potencialov kot tudi k usmeritvi v zdrav življenjski slog.

Več informacij:
Dalibor Todorović, prof.šp.vzg., profesionalni osebni in kondicijski trener

Telefonska št.: +386 (0) 41 633 439
E-pošta: info@dalibor-todorovic.si
Splet: http://www.dalibor-todorovic.si


Image title

Image title

GSC (Global Sports Clinic) in AD OLIMPIK (Atletsko Društvo Olimpik ) vam nudimo sledeče strokovne rešitve na področju športa in športne diagnostike!

V GSC ( Global Sports Clinic ) smo združili vrhunsko teoretično znanje, praktične izkušnje, najsodobnejšo tehnologijo in tradicionalna vzhodnjaška znanja z namenom, da Vam zagotovimo odgovore na večno zastavljena vprašanja o zdravju, lepoti in vrhunskih športnih dosežkih!

Inovativne rešitve na področju športa

 • Športna diagnostika

 • Fizioterapija

 • Bioterapija 

 • Ortopedsko svetovanje 

 • Prehransko svetovanje 

 • Vsi strokovnjaki zbrani pod eno streho 

 • Kratke čakalne vrste 

 • Visoko strokovno usposobljeno osebje ter vrhunska tehnologija

 •  Vrhunski ambient v prestižnem hotelu

Razvoj sodobnega športa je vse bolj povezan z novimi tehnološkimi, raziskovalnimi in organizacijskimi metodami v procesu treninga. Vrhunske športne ekipe v zadnjih letih ne gradijo rezultatov samo na osnovi izkušenj in intuicije, ampak uvajajo v proces treninga vedno več tehnologij, s katerimi dobijo objektivne kazalce o pripravljenosti posameznika. Rezultati športnikov so na današnji stopnji sodobnega športa vse bolj produkt programiranega in kontroliranega procesa treninga. V Sloveniji se največji delež športne diagnostike izvaja v CENTRU ZA VRHUNSKI ŠPORT, terenska testiranja pa izvaja MOBILNI LABORATORIJ. Tehnološka merilna oprema mobilnega laboratorija ni vezana na stacionarne laboratorije, ampak je prenosna. Merilna oprema in postopki meritev zadovoljujejo mednarodne kriterije za izvajanje strokovno-razvojnega in znanstveno–raziskovalnega dela na področju športne diagnostike.

Najpomembnejši cilji sodobne biomehanične diagnostike v procesu treninga so

 • nadzor osnovnih in specifičnih gibalnih sposobnosti, 

 • optimizacija telesne priprave in s tem izboljšanje tekmovalnega rezultata, 

 • modeliranje biomehaničnih struktur gibanja, 

 • izdelava gibalnih strategij na osnovi kinematičnih in dinamičnih spremenljivk,

 • ugotavljanje in analiza napak pri izvajanju športnih tehnik telesne priprave, 

 • razvoj športne opreme in rekvizitov, 

 • preventiva pred poškodbami, 

 • specialna priprava ob pojavu športnih poškodb in telesna priprava glede na specifiko športne discipline 

 • razvoj novih tehnologij za spremljanje tehnične priprave športnikov (kinematika, dinamika, tenziometrija, fiziologija, testi hitrosti in agilnosti),

 • razvoj programske opreme za merjenje kinematičnih in kinetičnih spremenljivk, 

 • izdelava merskih protokolov in podajanje uporabnih informacij trenerjem in tekmovalcem,

 • nadzor gibalne in tehnične priprave v fazi neposredne priprave za pomembna tekmovanja (svetovna in evropska prvenstva, olimpijske igre) 

 • nadzor tehnične priprave v tekmovalnih razmerah, 

 • prispevek k razvoju športne znanosti ter izobraževanju trenerjev in tekmovalcev.


Več informacij: 

Hitri konktakt in naročanje

GLOBAL SPORTS CLINIC
Dunajska cesta 154
1000 Ljubljana 

Naročanje: 064 222 666
E-pošta: info@globalsportslinic.com

In pa 

Atletsko Društvo Olimpik
Kropa 3
4245 Kropa 

Naročanje in posredovanje informacij: 040236081E-pošta: adolimpik@gmail.com


Image title

Lokacija: Kropa 3, 4245 Kropa
Kdaj: informacije o vpisu vsak dan med 16:00 in 18:00 na stadionu, ali po telefonu: + 386 40 236 081

Program poteka pod strokovnim vodstvom vaditeljev z licenco in je prilagojen starosti otrok.
Prehaja preko igre do resne atletske vadbe, otroci pa pridobijo osnovna znanja tehnik vseh atletskih disciplin (atletska abeceda, šprinti, teki, skoki, meti...).

Postanite član in se pridružite našim najboljšim atletom in mlajšim tekmovalcem...

Izpolnite pristopno izjavo in jo pošljite na naš naslov ali pa jo osebno oddajte na našem naslovu:

pristopna izjava - vpisni list

Vpis novih članov v atletsko šolo AD Olimpik

Vpišite se v Atletsko društvo Olimpik.